Lisen är scenkonstnär som verkar i både egna projekt och i kollektiva processer med andra konstutövare.  I hennes arbeten integrerar hon feministiska metoder, humor och klassmedvetenhet. Rosell intresserar sig för sådant som betraktas som fulkultur och spänningen mellan det accepterade och det opassande. Hon vurmar för nyanser i samtal och tilltal och spontanpratandets form och innehåll i performativ kontext. En stark motor i hennes verksamhet är att arbeta fram metoder för att vidga teaterbegreppet, publikmötet och sceniska utryck. 

Lisen är medlem i ÖFA-kollektivet och har varit medskapare till flertalet föreställningar sedan starten 2006.

Under senare år har Lisen varit medskapare till bland annat Harlequin på Hangö teaterträff, Grottbjörnens folk på Turteatern, Cuteness Overload på Kulturhuset stadsteatern Fri scen, Tipspromenaden - Konsthall C, What happens in Uppsala stays in Uppsala på Uppsala stadseater, ÖFA: Monster på ZebraDans. 

Som frilansande skådespelare har hon arbetat på platser som Unga Klara, Unga Tur, Teater Tre, Stockholms stadsteater Skärholmen, Teater Halland

Länk till ÖFA: http://www.ofakollektivet.se